Պամաններ և Դրույթներ

1. Պայմանների ընդունում
1.1. Համաձայնագիր. Սույն Պայմաններն ու դրույթները («Պայմաններ») կարգավորում են ձեր կողմից https://lamelie.am («Կայք») վեբկայքի օգտագործումը, որը գործում է L’AMELIE-ի կողմից («մենք», «մենք» կամ «մեր» ) Կայք մուտք գործելով կամ օգտագործելով՝ դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել սույն Պայմաններով: Եթե համաձայն չեք այս Պայմանների հետ, խնդրում ենք չօգտագործել կայքը:

1.2. Փոփոխություններ. L’AMELIE-ն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել այս Պայմանները ցանկացած ժամանակ առանց նախնական ծանուցման: Ցանկացած փոփոխություն կամ փոփոխություն կգործի անմիջապես վերանայված Պայմանները կայքում տեղադրվելուց հետո: Ձեր կողմից Կայքի շարունակական օգտագործումը ցանկացած փոփոխությունից կամ փոփոխությունից հետո նշանակում է Ձեր կողմից վերանայված Պայմանների ընդունումը:

2. Մտավոր սեփականություն
2.1. Սեփականատիրություն. Կայքը, ներառյալ ողջ բովանդակությունը, ապրանքանիշերը, լոգոները և նմուշները, L’AMELIE-ի կամ նրա արտոնագրողների բացառիկ սեփականությունն է և պաշտպանված է մտավոր սեփականության մասին գործող օրենքներով: Դուք չեք կարող վերարտադրել, տարածել, փոփոխել կամ ստեղծել Կայքի որևէ մասի ածանցյալ աշխատանքներ՝ առանց մեր նախնական գրավոր համաձայնության:

2.2. Սահմանափակ լիցենզիա. L’AMELIE-ը ձեզ տրամադրում է սահմանափակ, ոչ բացառիկ, չփոխանցվող և չեղյալ համարվող լիցենզիա՝ Կայք մուտք գործելու և անձնական, ոչ առևտրային նպատակներով օգտագործելու համար: Այս լիցենզիան ձեզ թույլ չի տալիս օգտագործել L’AMELIE-ի ապրանքային նշանները, լոգոները կամ նմուշները առանց մեր նախնական գրավոր թույլտվության:

3. Օգտագործողի վարքագիծը
3.1. Արգելված գործողություններ. Կայքն օգտագործելիս դուք համաձայնվում եք՝ ա) չխախտել որևէ գործող օրենք կամ կանոնակարգ: բ) Ներգրավել ցանկացած խարդախ, խաբուսիկ կամ վնասակար գործողություն: գ) անձնավորել որևէ անձի կամ կազմակերպության, կամ կեղծ հայտարարել կամ խեղաթյուրել ձեր պատկանելությունը որևէ անձի կամ կազմակերպության: դ) միջամտել կամ խաթարել Կայքի կամ Կայքին միացված սերվերների կամ ցանցերի աշխատանքը: ե) Կայքի կամ դրա բովանդակության ցանկացած չարտոնված օգտագործման կամ մուտք գործելու մեջ:

4. Ապրանքի մասին տեղեկատվություն և գնումներ
4.1. Ապրանքի նկարագրություններ. L’AMELIE-ն ձգտում է տրամադրել ճշգրիտ և արդի տեղեկատվություն իր արտադրանքի վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, մենք չենք երաշխավորում Կայքում ցուցադրված որևէ ապրանքի նկարագրության, գների կամ այլ տեղեկատվության ճշգրտությունը, ամբողջականությունը կամ հուսալիությունը:

4.2. Գին և վճարում. Կայքում ցուցադրվող ապրանքների գները ենթակա են փոփոխման առանց ծանուցման: Կայքի միջոցով կատարված գնումների բոլոր վճարումները ապահով կերպով մշակվում են՝ օգտագործելով ընդունված վճարման մեթոդները: Դուք համաձայնում եք տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական վճարման տեղեկատվություն և թույլատրում եք մեզ գանձել համապատասխան գումարը ձեր ընտրած վճարման եղանակից:

4.3. Պատվերների ընդունում. Կայքի միջոցով կատարված բոլոր պատվերները ենթակա են ընդունման L’AMELIE-ի կողմից: Մենք իրավունք ենք վերապահում մերժել կամ չեղարկել ցանկացած պատվեր ցանկացած պատճառով, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով ապրանքի առկայությամբ, գնագոյացման կամ ապրանքի նկարագրության սխալներով կամ կասկածվող կեղծ գործողություններով:

5. Պատասխանատվության սահմանափակում
5.1. Հրաժարում պատասխանատվությունից. Կայքը և դրա բովանդակությունը տրամադրվում են «ինչպես կա» և «ինչպես հասանելի է» հիմունքներով՝ առանց որևէ տեսակի երաշխիքների՝ բացահայտ կամ ենթադրյալ: L’AMELIE-ը հրաժարվում է բոլոր երաշխիքներից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով առևտրականությամբ, որոշակի նպատակի համար հարմարեցվածությամբ և չխախտելով:

5.2. Պատասխանատվության սահմանափակում. Օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով, L’AMELIE-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ ուղղակի, անուղղակի, պատահական, հատուկ, հետևանքային կամ պատժիչ վնասների համար, որոնք առաջանում են կամ կապված ձեր կայքի օգտագործման հետ, ներառյալ, բայց ոչ: սահմանափակվում է բովանդակության մեջ առկա սխալներով կամ բացթողումներով, կամ ցանկացած տեսակի կորուստով կամ վնասով, որը առաջացել է Կայքի օգտագործման կամ Կայքի միջոցով տեղադրված, փոխանցված կամ այլ կերպ հասանելի բովանդակության օգտագործման հետևանքով:

6. Գումարի վերադարձի և վերադարձի քաղաքականություն
6.1. Մեր գումարի վերադարձի և վերադարձի քաղաքականության վերաբերյալ տեղեկությունների համար այցելեք մեր Փոխհատուցման և վերադարձի քաղաքականության էջը: Ընդունելով այս Պայմանները, դուք նաև համաձայնում եք հետևել մեր Փոխհատուցման և վերադարձի քաղաքականության-ը:

7. Գաղտնիության քաղաքականություն
7.1. Մեր տվյալների հավաքագրման, օգտագործման և պաշտպանության պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը: Ընդունելով այս Պայմանները, դուք նաև համաձայնում եք հետևել մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը:

8. Բաժանելիություն
8.1. Եթե պարզվի, որ սույն Պայմանների որևէ դրույթ անվավեր է, անօրինական կամ անիրագործելի, մնացած դրույթները կշարունակվեն ամբողջությամբ և ուժի մեջ կմնան:

9. Կառավարող իրավունք և իրավասություն
9.1. Սույն Պայմանները պետք է կարգավորվեն և մեկնաբանվեն Հայաստանի օրենքներին համապատասխան՝ առանց հաշվի առնելու դրա հակասության իրավունքի սկզբունքները: Սույն Պայմաններից բխող կամ դրանց հետ կապված ցանկացած դատական հայց կամ վարույթ պետք է հարուցվի բացառապես Հայաստանի դատարաններում:

10. Կոնտակտային տվյալներ
10.1. Եթե ունեք հարցեր կամ մտահոգություններ սույն Պայմանների հետ կապված, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ [email protected] հասցեով:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս Պայմանները կարգավորում են ձեր կողմից Կայքի օգտագործումը, և մուտք գործելով կամ օգտագործելով Կայք, դուք համաձայնում եք պահպանել սույն Պայմանները: